Giới thiệu về chúng tôi

Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. HCM _ Bộ Y tế, Viện đầu ngành của Bộ Y tế ở phía Nam về phòng chống côn trùng truyền bệnh. Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật tư vấn và cung cấp các dịch vụ phòng chống côn trùng, tiết túc có vai trò truyền bệnh: muỗi, ruồi, kiến gián, mối mọt, bọ chét và các loài côn trùng gây bệnh, gây hại khác nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người. Các loại hóa chất, chế phẩm sử dụng trong phun diệt côn trùng đã được khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn, được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong y tế và gia dụng, đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.
Ngoài ra, trung tâm còn nghiên cứu thử nghiệm các biệp pháp phòng chống vector truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền tại thực địa;Thử nghiệm, khảo nghiệm hiệu lực và an toàn các hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia dụng và các hóa chất chế phẩm dùng tại thực địa; Ký kết và thực hiện các nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

Vai trò của chúng tôi


Cung cấp hóa chất, vật tư


Phun tồn lưu:
  • Hóa chất: sử dụng hóa chất trong danh mục hóa chất được Bộ Y tế cho phép.
  • Sản xuất bởi: BASF (Cộng hòa Pháp).
  • Sử dụng bình phun áp lực HUDSON.
Phun không gian:
  • Hóa chất: sử dụng hóa chất trong danh mục hóa chất được Bộ Y tế cho phép.
  • Sản xuất bởi: Krishi Rasayan FMC Fortuna (Ấn Độ).
  • Sử dụng máy phun ULV FONTAN PORTASTAR.