Cung cấp động vật thử nghiệm

Phòng nuôi động vật thuộc Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật Viện Sốt rét KST-CT TP Hồ Chí Minh có cung cấp một loài số côn trùng sử dụng cho các thử nghiệm sự nhạy kháng của côn trùng với hóa chất, hiệu lực diệt côn trùng và thời gian tồn lưu của hóa chất.

Muỗi

Anopheles dirus

An. dirus là vector truyền bệnh sốt rét chính ở vùng rừng núi Việt Nam và Đông Nam Á.

Anopheles epiroticus

An. epiroticus là vector truyền sốt rét chính ỏ vùng ven biển miền Nam Việt Nam và Campuchia.

Aedes aegypti

Aedes aegypti là trung gian truyền bệnh Dengue, bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng và các bệnh virus ở các thành phố vùng Đông Nam Á.

Aedes albopictus

Aedes albopictus là trung gian truyền bệnh Dengue, bệnh sốt xuất huyết, sốt vàng và các bệnh virus thường gặp ở nông thôn vùng Đông Nam Á.

Ruồi Nhà

Musca domestica

Ruồi là trung gian truyền các bệnh do vi khuẩn như tả, lỵ, lao, thương hàn …, các bệnh do virus như đậu mùa, mắt hột, viêm gan, bại liệt, các bệnh do ký sinh trùng như lỵ, trùng roi, trứng giun sán ….

Gián

Gián Blattidae

Gián là trung gian truyền các bệnh đường tiêu hóa

Phòng Nuôi Ấu Trùng

Phòng nuôi ấu trùng muỗi sốt rét & sốt xuất huyết

Phòng nuôi muỗi Sốt rét & Sốt xuất huyết

Tổng thể phòng nuôi