TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. HCM _ Bộ Y tế, Viện đầu ngành của Bộ Y tế ở phía Nam về phòng chống côn trùng truyền bệnh. Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật tư vấn và cung cấp các dịch vụ phòng chống côn trùng, tiết túc có vai trò truyền bệnh: muỗi, ruồi, kiến gián, mối mọt, bọ chét và các loài côn trùng gây bệnh, gây hại khác nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của con người. Các loại hóa chất, chế phẩm sử dụng trong phun diệt côn trùng đã được khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn, được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong y tế và gia dụng, đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.

Ngoài ra, trung tâm còn nghiên cứu thử nghiệm các biệp pháp phòng chống vector truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh do côn trùng truyền tại thực địa;Thử nghiệm, khảo nghiệm hiệu lực và an toàn các hóa chất chế phẩm diệt côn trùng gia dụng và các hóa chất chế phẩm dùng tại thực địa; Ký kết và thực hiện các nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.Đối tượng phục vụ

Mặc dù mới thành lập trong năm 2010, nhưng Trung tâm đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, đã duy trì giữ chủng muỗi Anopheles, Aedes, đảm bảo cung cấp đủ số lượng muỗi cho công tác đánh giá tác dụng tồn lưu của hóa chất và đánh giá mức độ nhạy cảm của muỗi đối với các hóa chất sử dụng trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia. Trung tâm đã ký kết và thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; khảo nghiệm hiệu lực và an toàn của các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng tại thực địa. Ngoài ra Trung tâm còn liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống côn trùng..


  • Cơ quan, văn phòng.
  • Nhà hàng, khách sạn, resort,..
  • Siêu thị, cửa hàng, kho bãi.
  • Nhà máy, xí nghiệp.
  • Trường học, bệnh viện.
  • Chung cư, hộ gia đình, trang trại, nhà vườn.

Về chúng tôi